top of page

Извънредни ситуации

Консулската служба на Посолството на Република България в Израел установява контакт с българските граждани, пребивававщи на територията на страната, в случаи на извънредни ситуации. С оглед необходимостта от оказване на навременно и адекватно съдействие при възникнала необходимост, отправяме молба към българските граждани, намиращи се в Израел, да изпратят своите пълни имена, ЕГН, адрес на пребиваване и телефонни номера на електронен адрес Consulate.TelAviv@mfa.bg 

Обръщаме внимание, че изпращането на горната информация е по желание на всяко лице, като същевременно подчертаваме, че предоставянето й преди възникване на извънредна ситуация спомага за по-добрата реакция от страна на Консулската служба.

Повече информация относно настоящата ситуация в Израел можете да откриете на следните уебстраници:

Министерство на външните работи на България, рубрика "Пътувам за Израел"

Мобилното приложение "Пътувай информирано"

Посолство на Република България в Израел

Национален портал за извънредни ситуации на Израел

bottom of page